Ορθή Επανάληψη ως προς το θέμα 35ο-Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 10ης Μαΐου 2013 αριθμός πρακτικού 15 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο