34η Συνεδρίαση 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (θέμα 1ο)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (θέμα 44ο και 48ο)