Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της συνεδρίασης της 30-6-2014(18ης συνεδρίασης) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

       Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε