2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας(Π.Ε) Φθιώτιδας

Πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο