ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ.ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 29 ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 4ηςΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ.ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 29 ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ