Λύση δίνει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στους δικαιούχους του προγράμματος παραδοσιακού ελαιώνα για την πληρωμή 25€ για τις αιτήσεις πληρωμής

Λύση δίνει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στους δικαιούχους του προγράμματος παραδοσιακού ελαιώνα για την πληρωμή 25€ για τις αιτήσεις πληρωμής

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το δελτίο τύπου