ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ διενέργειας Διαγωνισμού με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για το έργο:«Μεταφορά μαθητών,χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Ευρυτανίας,για το σχολικό έτος 2014-2015»

Διαγωνισμός με Διαπραγμάτευση της ΠΕ Ευρυτανίας για το έργο «Μεταφορά μαθητών,χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2014-2015»

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές,σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση

ενδιαφέροντος,το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12 Αυγούστου 2014 και ώρα 10 το πρωί π.μ.στη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ.2237350713

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Παράρτημα Α-Τμήμα 1

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Παράρτημα Α- Τμήμα 2

Σχολιάστε