Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 24-08-2014, αριθμός πρακτικού 1 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο