Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διενέργεια διαγωνισμού για είκοσι δύο(22) δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τoν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα με τα νέα δρομολόγια 2013-2014 για ανάθεση με διαπραγμάτευση