21η Συνεδρίαση (Ειδική) 2022 – (13-12-2022)

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση Π.Σ.Σ.Ε.  Τρίτη 13.12.2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 21ης Συνεδρίασης (Ειδικής) 13.12.2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 168 _2022 6ΘΚΝ7ΛΗ-Ο6Ρ Έγκριση  Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2023
ΑΠΟΦΑΣΗ  169_2022 Ω50Χ7ΛΗ-ΣΥΦ Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον Προϋπολογισμό έτους 2023.