20η Συνεδρίαση (Τακτική) 2022 – (06-12-2022)

Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση 06.12.2022

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 20ης Συνεδρίασης (Τακτικής) 06.12.2022

Ορθή Επανάληψη Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 20ης Συνεδρίασης (Τακτικής) 06.12.2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 144 _2022 ΨΤ4Σ7ΛΗ-Α0Υ

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης – Εισαγωγή : «Διαδικασίες που οδηγούν σε λήψη αποφάσεων του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.), ενός πολύ σημαντικού διοικητικού οργάνου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 145_2022 6Γ0Κ7ΛΗ-ΓΡ0

«Διαδικασίες που οδηγούν σε λήψη αποφάσεων του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.), ενός πολύ σημαντικού διοικητικού οργάνου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 146_2022 9Κ5Ι7ΛΗ-1ΥΩ

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης – Εισαγωγή : «Διεκδικήσεις της Ι. Μ. Κουτσουριώτισσας έναντι των δημόσιων, ιδιωτικών και δημοτικών εκτάσεων και εγκαταστάσεων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 147_2022 6ΔΒ67ΛΗ-ΝΜΥ

«Διεκδικήσεις της Ι. Μ. Κουτσουριώτισσας έναντι των δημόσιων, ιδιωτικών και δημοτικών εκτάσεων και εγκαταστάσεων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 148_2022 ΨΕΗΗ7ΛΗ-4ΕΑ

Ψήφισμα δυνάμει της υπ. αριθμ. 147/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας : «Διεκδικήσεις της Ι. Μ. Κουτσουριώτισσας έναντι των δημόσιων, ιδιωτικών και δημοτικών εκτάσεων και εγκαταστάσεων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 149_2022 ΩΑΜΞ7ΛΗ-ΥΒΝ

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης δυνάμει της υπ. αριθμ. 147/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας : «Διεκδικήσεις της Ι. Μ. Κουτσουριώτισσας έναντι των δημόσιων, ιδιωτικών και δημοτικών εκτάσεων και εγκαταστάσεων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 150_2022 ΨΕΡ37ΛΗ-Μ95

Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος – Εισαγωγή : «Μείωση της τιμής του ρεύματος στο Δήμο Καρύστου λόγω υπερσυγκέντρωσης ΑΠΕ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 151_2022 Ψ0797ΛΗ-ΦΚΙ

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης – Εισαγωγή : «Χρηματικός κατάλογος αρδευτικών τελών έτους 2022 – Π. Ε. Βοιωτίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 152_2022 Ψ0Τ17ΛΗ-ΛΚΝ

«Χρηματικός κατάλογος αρδευτικών τελών έτους 2022 – Π. Ε. Βοιωτίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 153_2022 ΩΔΣΠ7ΛΗ-Χ41

«Παράταση της χρονικής διάρκειας της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα».

ΑΠΟΦΑΣΗ 154_2022 ΨΜΨΑ7ΛΗ-4ΦΡ

«Επικύρωση πρακτικών της 16ης Τακτικής συνεδρίασης της 07.09.2022, της 17ης Τακτικής συνεδρίασης της 06.10.2022 και της 18ης Έκτακτης – Κατεπείγουσας (δια περιφοράς) της 24.10.2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 155_2022 ΨΔΤΓ7ΛΗ-Γ5Χ

«Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023 – 2025».

ΑΠΟΦΑΣΗ 156_2022 ΨΠΔ87ΛΗ-40Χ

«Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 157_2022 ΩΝΒ97ΛΗ-1ΚΨ

«Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού & Επιχειρηματικές Αποστολές – Πρόγραμμα έτους 2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 158_2022 9ΞΨΛ7ΛΗ-ΦΣ3

«Έγκριση 10ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 159_2022 6ΨΤ07ΛΗ-Χ5Κ

«Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 160_2022 6ΘΞΨ7ΛΗ-3ΚΕ

«Έκφραση γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) Β.6 (Βουρλιά Βοιωτίας), Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με Φορέα Λειτουργίας την «ΑΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΝΟΣ Ι.Κ.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 161_2022 6ΑΡΠ7ΛΗ-ΞΦ3

«Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΤΑ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΚΟΥΡΜΑΛΗ¨΄ ΙΣΧΥΟΣ 33 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ΠΙΟΝΑΡΙ¨ ΙΣΧΥΟΣ 33MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ¨ΒΑΛΜΟΣ¨΄ ΙΣΧΥΟΣ 26,4 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΣΚΙΓΕΡΙ¨ ΙΣΧΥΟΣ 33 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ¨΄ ΙΣΧΥΟΣ 26,4 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ΒΕΛΑΝΙΔΙ – ΚΟΠΡΙΑ¨΄ ΙΣΧΥΟΣ 13,2 MW ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΒΕΛΑΝΙΔΙ¨ ΙΣΧΥΟΣ 19,8 MW, ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΥΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΥΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΔΙΣΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΥΝΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ .΄΄».

ΑΠΟΦΑΣΗ 162_2022 6ΙΟ87ΛΗ-ΧΟΩ

«Υποβολή αιτήματος για την παραχώρηση του ΑΒΚ 75 δημοσίου ακινήτου στο οποίο έχει ανεγερθεί το Διοικητήριο Λιβαδειάς».

ΑΠΟΦΑΣΗ 163_2022 ΨΠΘ47ΛΗ-ΥΒΦ

«9η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 164_2022 ΨΔΠ97ΛΗ-ΒΒΡ

«Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 165_2022 ΨΖΞΥ7ΛΗ-25Θ

«Έγκριση συγκρότησης πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 10 παράγραφος 3α του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 8 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83/11-05-2016) για την αξιολόγηση των υποψηφίων Μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 166_2022 ΩΤΨΓ7ΛΗ-ΚΨΟ

«Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές αρμοδιότητας Λιμενικής Αρχής».

ΑΠΟΦΑΣΗ 167_2022 Ψ5ΠΧ7ΛΗ-ΣΩΨ

«Μείωση της τιμής του ρεύματος στο Δήμο Καρύστου λόγω υπερσυγκέντρωσης ΑΠΕ».