Προκήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών για οχήματα και μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για το έτος 2014» προυπολογισμού 8.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πατήστε για να κατεβάσετε την σχετική Προκήρυξη

Σχολιάστε