∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015(Αρ.Πρωτ.4337/04-09-2014)

 

             Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την σχετική Περίληψη διακήρυξης

 

             Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την σχετική Διακήρυξη

Σχολιάστε