Διακήρυξη ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης χωρ. Αρμοδιότητας Π.Ε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ για το σχολικό έτος 2014-2015

Διακήρυξη ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ για το σχολικό έτος 2014 – 2015, προϋπολογισμού 759.649.940 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13% πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης ποσοστού 40% και αξίας 303.859.980 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.063.509,92ΕΥΡΩ (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε