Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ: Ανακοίνωση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τη διάρκεια των Πανελληνίων εξετάσεων 2014-15

 Ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 51/11-09-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 7ΜΞΘΝ-ΟΒ2), έχει προκύψει η ανάγκη πραγματοποίησης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τη διάρκεια των Πανελληνίων εξετάσεων 2014-15

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε