∆ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη, για την ανάθεση του έργου µε τίτλο «Σύµβουλος Υποστήριξης της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού για την ολοκλήρωση του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι»

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο