Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο:Σύμβουλος επιστημονικής,τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο:Σύμβουλος επιστημονικής, τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την προετοιμασία της Περιφέρειας ενόψει της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε