Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2012 του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2012 του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε