Πρόοδος εργασιών στο έργο «Επείγουσα αποκατάσταση αστοχιών στα πρανή επί του επαρχιακού δρόμου Μοναστηρακίου – Μανάγουλης» προϋπ. 2.392.000,00€

Με γρήγορο ρυθμό προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης των αστοχιών στα πρανή του επαρχιακού δρόμου Μοναστηρακίου – Μανάγουλης του Δήμου Ευπαλίου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο