ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 2 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Η περιφερειακή Ενότητα Βοιωτιας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 42 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την προκήρυξη

Σχολιάστε