ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 112 “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ”

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική περίληψη.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό φάκελο.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική αφίσα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά φακέλου υποψηφιότητας.

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας νέων γεωργών.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα κατάταξης των «εν δυνάμει» υποψηφίων Νέων Γεωργών της ΠΕ Φθιώτιδας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα κατάταξης των «επιλαχόντων» υποψηφίων Νέων Γεωργών της ΠΕ Φθιώτιδας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα κατάταξης των «απορριπτομένων» υποψηφίων Νέων Γεωργών της ΠΕ Φθιώτιδας.