2η Πρόσκληση Μέτρου 1.3

Δημοσίευση προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων στο Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ» 2007 – 2013.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε