1η Τακτική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Δελτίο τύπου 1ης τακτικής 13-2-2017