1η Συνεδρίαση 2024 – (23-02-2024)

Πρόσκληση μελών για συνεδρίαση

Παρακαλούμε, να συμμετάσχετε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία), για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 23-02-2024)

Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 23-02-2024