Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 16-7-2014(19ης συνεδρίασης )της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

  Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε