Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Οχλησης με την επωνυμία ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Οχλησης με την επωνυμία ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε