Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΒΕ

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου με την επωνυμία ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΒΕ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε