Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της συνεδρίασης της 16-6-2014(16ης συνεδρίασης) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε