14η Συνεδρίαση 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ