13η Συνεδρίαση (Τακτική) 28.06.2022

Πρόσκληση-σε-Τακτική-συνεδρίαση-ΠΣΣΕ-28.06.2022

Πίνακας θεμάτων αποφάσεων 13ης (Τακτικής) συνεδρίασης 28.06.2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 87_2022 6ΣΟΔ7ΛΗ-ΡΒ4

Επικύρωση πρακτικών της 9ης τακτικής συνεδρίασης της 28.04.2022, της 10ης έκτακτης-κατεπείγουσας συνεδρίασης της 12.05.2022 και της 11ης τακτικής συνεδρίασης της 26.05.2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 88_2022 ΨΦΦΞ7ΛΗ-ΝΧ9

Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 89_2022 6ΗΚΧ7ΛΗ-Ξ8Λ

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 90_2022 9ΛΟΧ7ΛΗ-6ΥΨ

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 91_2022 6ΨΤΣ7ΛΗ-ΖΙΖ

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε τμήμα της Επαρχιακής οδού Στόμιο – Διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος – Πλατάνα), αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας (Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’ αριθ. 161/15.12.2021 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Σ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΗ 92_2022 6ΩΓ77ΛΗ-1ΙΥ

Εισήγηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Άμφισσας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 93_2022 Ω3Δ07ΛΗ-ΖΚΡ

Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 94_2022 Ρ7987ΛΗ-Η1Θ

Έγκριση κάλυψης δαπάνης συμμετοχής τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. Εύβοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 95_2022 Ψ29Α7ΛΗ-7Κ4

Έγκριση δύο (2) θέσεων πρακτικής άσκησης για την υποστήριξη προγράμματος πρακτικής άσκησης των μαθητών Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ. Λ. για την Π. Ε. Φθιώτιδας – Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 96_2022 Ψ9ΥΑ7ΛΗ-ΕΒ7

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του άρθρου 8β του Ν 2323/1995 σχετικά με την χορήγηση αδειών σε πλωτά μέσα που κινούνται σε φυσικές και τεχνητές λίμνες για την άσκηση τουριστικών πλόων

ΑΠΟΦΑΣΗ 97_2022 Ψ0Ω97ΛΗ-Ε17

Έγκριση ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.