13η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (17-12-2020)

13η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 13ης συνεδρίασης Π.Σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 274 _2020 9Τ637ΛΗ-Λ0Ξ Απόφαση εισαγωγής πρότασης έκδοσης ψηφίσματος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 275_2020 ΨΘΓΒ7ΛΗ-ΛΗ5 Απόφαση εισαγωγής δύο (2) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.
ΑΠΟΦΑΣΗ 276_2020 9ΛΙ47ΛΗ-ΧΡ4 Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 277_2020 62997ΛΗ-ΓΚΟ Εισήγηση για λήψη απόφασης περί έγκρισης δωρεάς εξοπλισμού στο Γ. Ν. Καρπενησίου της Π. Ε. Ευρυτανίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 278_2020 6Τ7Λ7ΛΗ-Θ9Ι

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για

αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Φωκίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 279_2020 Ω5ΣΦ7ΛΗ-Λ4Ω Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών για την Π. Ε. Φωκίδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 280_2020 95ΩΠ7ΛΗ-Λ1Τ Πρόταση ένταξης νέων έργων στην ΣΑΕΠ866, αρμοδιότητας Δήμου Δομοκού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ”).
ΑΠΟΦΑΣΗ 281_2020 6ΣΛΘ7ΛΗ-44Η

Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ (μείωση) σε έργο της ΣΑΕΠ766 και ένταξη νέου έργου στο Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 282_2020 9ΒΜΚ7ΛΗ-ΨΔΝ Έγκριση του σχεδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.
ΑΠΟΦΑΣΗ 283_2020 ΨΙ317ΛΗ-ΡΤΙ Έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής
ΑΠΟΦΑΣΗ 284_2020 9ΨΨ27ΛΗ-5ΗΝ «ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΕΠΟ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΤΗ»