Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 13ης (ειδικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο