12η Συνεδρίαση (Ειδική) Π.Σ. 2020 (17-12-2020)

12η Πρόσκληση (Ειδική) Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 12ης Συνεδρίασης (Ειδική) Π.Σ. 2020

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 271_2020 ΩΖ1Μ7ΛΗ-ΦΤ5 Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021, συνοπτικού προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2021 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 272_2020 9ΗΜΒ7ΛΗ-Β2Β Έγκριση Πίνακα Κωδικών Αριθμών Εξόδων (Κ.Α.Ε.) δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 273_2020 ΨΧ727ΛΗ-Ψ21 Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) – Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που αφορά τον Π/Υ 2021

 

 

Σχολιάστε