Πίνακας Θεμάτων-Αποφάσεων της 12ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 26-11-2012

Πίνακας Θεμάτων-Αποφάσεων της 12ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 26-11-2012

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε