11η συνεδρίαση Π.Σ. 2019 ( 26-11-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 11ΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 336 ΩΒΠΠ7ΛΗ-ΖΗΚ

Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020, συνοπτικού προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2020 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 337 60ΒΑ7ΛΗ-ΟΡ9-1

Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον Προϋπολογισμό έτους 2020 και Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.