Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: διενέργεια διαγωνισμού κατόπιν διαπραγμάτευσης για έντεκα (11) δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Π.E. Ευρυτανίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διενέργεια διαγωνισμού κατόπιν διαπραγμάτευσης για έντεκα (11) δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2237350713

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνημμένο πίνακα (.zip)


Σχολιάστε