Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 30-9-2013

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο