Πίνακας Θεμάτων-Αποφάσεων της 11ης Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 26-11-2012

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 11ης Ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 26-11-2012

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο