10η Συνεδρίαση 2022 – (19-12-2022)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 19.12.2022)

Πρακτικό και αποφάσεις συνεδρίασης της 19.12.2022