Χάρτης Πρόβλεψης πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορίας 4) για την Περιοχή του Δασαρχείου Αταλάντης την Παρασκευή 29.07.2022 – Λήψη μέτρων – Δελτίο Τύπου – Πολύ αυξημένη ετοιμότητα

deltio tipou politiki prostasias 28072022

 

 

Χάρτης Πρόβλεψης Πολύ Υψηλού Κινδύνου Πυρκαϊάς (Κατηγορία 4) για την Παρασκευή 29-07-2022