Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (από 1-42 ημερομίσθια), συνολικού αριθμού (48) ατόμων κλάδων ΥΕ Παγιδοθετών & ΥΕ Εργατών Αποθήκης, στις ελαιοκομικές περιοχές της Π.Ε. Φθ/δας, για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε