Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων» του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής της Π.Ε. Φωκίδας, ανακοινώνει ότι, δημοσιεύτηκε η αριθ. 829/19-04-2012 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 για την υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε