Κενές Θέσεις Φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015

Σε εφαρμογή του αρθ.30 του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11-07-2014) και του άρθρου 217 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/08-08-2014) αναρτούμε τις υπάρχουσες κενές θέσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 01/02/ 2016 έως 15/02/2016

Πατήστε εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο

Σχολιάστε