Ανακοίνωση υπ.αριθμ.ΣΟΧ1/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την Π.Ε.Ευρυτανίας

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (2) ατόμων, ειδικότητας ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας και ΔΕ Οδηγών αντίστοιχα για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από: 21/05/2015 έως και 02/06/2015.

Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης: ΑΔΑ: 72Υ17ΛΗ-2Σ8

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Γαΐλα και Ιωάννης Παρούτσας Τηλ.: 2237350718, 2237350729

Πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική Ανακοίνωση