Υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωση πρόσληψης δύο (2) ατόμων με Σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικοτήτων ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ και ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ διάρκειας οχτώ (8) μηνών στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας (Καρπενήσι)

    Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (2) ατόμων, ειδικοτήτων ΠΕ Κτηνιάτρων  και ΥΕ Εργατών  για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από: 27/02/2014 έως και 10/03/2014

Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης: ΑΔΑ: ΒΙΕΡ7ΛΗ-Ι6Λ
Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Γαΐλα και Ιωάννης Παρούτσας
Τηλ.: 2237350718, 2237350729

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε