Ανακοίνωση υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε