ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ: Καθορισμός περιοχών στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές πλην των αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013

Καθορισμός περιοχών στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές πλην των αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε