1ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχολιάστε