Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αιολικού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 17,2ΜW (εγκεκριμένη ισχύς 18,00 ΜW) , της εταιρείας ΄΄ ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ Μαυροπλαγιά – Κάστρο ΄΄ του Ν. Βοιωτίας.

Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών ΕπιπτώσεωνΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Σχολιάστε