Φάκελος Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ( Μ.ΥΗ.Ε.) συνολικής ισχύος 1,725 ΜW της εταιρείας « ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε» στις θέσεις ΄΄Ρέμα Τριανταφυλλιάς ΄΄ ( ισχύς 0,975 ΜW) και ΄΄ Ρέμα Κρύας Βρύσης ΄΄ ( ισχύς 0,750 ΜW) της Τ.Κ. Πύργου Δ.Ε. Υπάτης στο Δήμο Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ – ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ

Σχολιάστε